Indien de DataWeb Dark Fiber-dienst door een storing een bepaalde periode niet beschikbaar is, wordt zijn de onderstaande respons- en hersteltijden van toepassing. Dit geldt niet wanneer de storing door de klant zelf is veroorzaakt. Eventuele onderhoudswerkzaamheden vinden plaats tussen 03.30 – 06.30 uur.

Respons- en hersteltijd

De gemelde storingen zullen in één van de volgende categorieën worden geclassificeerd:

Prioriteit                                            Niveau storing 
Prioriteit 1 (hoog) Totaal verlies van dienst
Prioriteit 2 (gemiddeld) Er is sprake van gedeeltelijk, beperkte of afnemende beschikbaarheid
Prioriteit 3 (laag) Storing met nauwelijks of geen effect voor de klant

 

De response- en hersteltijd hangt af van de bijbehorende prioriteitscategorie van de storing:

Prioriteit                                            Niveau storing 
Prioriteit 1 (hoog) Binnen 12 uur
Prioriteit 2 (gemiddeld) Wordt per geval/per storing bekeken
Prioriteit 3 (laag) Binnen 5 werkdagen